Mter. Gino Baleani

Mter. Gino Baleani

- Opleiding:
 • Licentiaat Rechtsgeleerdheid (KUL - 2003)
 • Post-Universitaire opleiding Curator-Vereffenaar (2009)
 • Opleiding Bemiddelaar burgerlijk en handelsrecht (2010)
 • Bewindvoerder (sinds 2011)
 • Opleiding Jeugdadvocaat (2013-2014)
- Ervaring:
 • Balie Tongeren: 2003-2016
 • Balie Limburg: sinds 2016
 • Voorlopig Bewindvoerder sinds 2012
- Voorkeurmateries:
 • Arbeidsgeschillen
 • Bewindvoeringen
 • Bouwgeschillen
 • Collectieve schuldbemiddeling
 • Databescherming (GDPR)
 • Echtscheidingen
 • Erfrecht & testamenten
 • Familiaal vermogensrecht
 • Familierecht
 • Handels- en economisch recht 
 • Huur/verhuur 
 • Invorderingen
 • Jeugdzaken
 • Koop/verkoop
 • Medisch en gezondheidsrecht
 • Schadezaken
 • Strafrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Verkeersrecht
 • Verzekeringsrecht
- Talen:
 • Nederlands
 • Italiaans
 • Duits
 • Engels
 • Frans
E-mail Mter. Gino Baleani