Mter. Lennard Hellings

Mter. Lennard Hellings

- Opleiding:
 • Bachelor in de Rechtsgeleerdheid (Universiteit Hasselt - 2013)
 • Master in de Rechtsgeleerdheid (K.U.Leuven - 2016)
 • Master-na-master in het notariaat (K.U.Leuven - 2016)
- Ervaring:
 • Balie Limburg : sinds 2016
- Voorkeurmateries:
 • Privaat recht
 • Strafrecht
 • Tijdens de opleiding van Mter. Hellings lag de focus voornamelijk op het privaat recht en het strafrecht. Vanuit deze interesses heeft hij een masterscriptie geschreven over de "samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid bij een misdrijf", dewelke met onderscheiding werd beoordeeld.
 • Tijdens zijn master-na-master in het Notariaat heeft hij een meesterproef geschreven over de schulden die tussen echtgenoten kunnen ontstaan. In het kader van deze opleiding heeft hij tevens als notariële studiestage 6 maanden op een notariskantoor gewerkt.
- Talen:
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
E-mail Mter. Lennard Hellings