Mter. Peter Cafmeyer

Mter. Peter Cafmeyer

- Opleiding:

Licentiaat Rechtsgeleerdheid aan de K.U.L. (1983);

Diverse opleidingen inzake Vennootschapsrecht;

Opleiding Kokschool (11de Linieweg Hasselt).

- Ervaring:

Balie Leuven: 1983 - 1992

Balie Tongeren: 1992- 2016

Balie Limburg: sinds september 2016

- Voorkeurmateries:

Vennootschapsrecht, handels- en economisch recht, horeca-zaken, brouwerijcontracten, invorderingen, bouwzaken, erfrecht & testamenten, stakingsrecht.

- Talen:

Nederlands, Frans, Engels.

Auteur van het boekdeel BROUWERIJCONTRACTEN, deeluitmakende van de reeks Bijzondere Overeenkomsten, uitgegeven bij KLUWER.

E-mail Mter. Peter Cafmeyer