Mter. Peter Cafmeyer - op pensioen sinds 2021

Mter. Peter Cafmeyer - op pensioen sinds 2021

- Opleiding:
 • Licentiaat Rechtsgeleerdheid (KUL - 1983)
 • Diverse opleidingen inzake Vennootschapsrecht
 • Opleiding Kokschool (11de Linieweg Hasselt)
- Ervaring:
 • Balie Leuven: 1983-1992
 • Balie Tongeren: 1992-2016
 • Balie Limburg: 2016-2021
 • Welverdiend gepensioneerd sinds 2021 
- Voorkeurmateries:
 • Bouwzaken
 • Brouwerijcontracten
 • Erfrecht & testamenten
 • Handels- en economisch recht
 • Horeca-zaken
 • Invorderingen
 • Vennootschapsrecht
 • Stakingsrecht
- Talen:
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Auteur van het boekdeel BROUWERIJCONTRACTEN, deeluitmakende van de reeks Bijzondere Overeenkomsten, uitgegeven bij KLUWER. 

E-mail Mter. Peter Cafmeyer - op pensioen sinds 2021