Mter. Sandra Stulens

Mter. Sandra Stulens

- Opleiding:

Kandidatuur rechtsgeleerdheid (UFSIA - 1992)
Licentiaat Rechtsgeleerdheid (KUL - 1996)
Fiscale Wetenschappen (FHS – EHSAL)

- Ervaring:

Na een 7-tal jaren werkzaam te zijn geweest als advocate aan de balie Tongeren, heeft zij gedurende een 11-tal jaren als juriste gewerkt bij diverse bedrijven (o.a. Deloitte, SBB Accountants & Adviseurs) met als voornaamste beroepswerkzaamheid consultancy, opvolgen van wetgeving en geven van seminaries, schrijven van artikels voor beroepsverenigingen, medewerking (vanuit SBB) aan de Fiscale Gids, doceren basiscursus BTW en vennootschapsbelasting als gastdocent (SBB) aan de Katholieke Hogeschool Leuven. Thans is zij ook docent (fiscaliteit) aan Syntra Limburg (Hasselt).

Balie Tongeren: 1996 - 2003 en 2013 - 2016

Balie Limburg: sinds september 2016

- Voorkeurmateries:

Fiscaal recht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, contracten, handels- en vennootschapsrecht, aandelenoverdrachten, koop-verkoop, huur, burgerlijk recht

- Talen:

Nederlands, Frans, Engels, Duits

E-mail Mter. Sandra Stulens