Arbeidsrecht

We helpen zowel werknemers als werkgevers bij het oplossen van arbeidsvraagstukken en het bereiken van uw doelstellingen. 

 • Arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief)
 • Arbeidsduur, flexibele arbeidsregimes en overuren
 • Dienstverleningscontracten
 • Interne policies en interne bedrijf - en beleidsregels
 • Grensarbeiders statuut
 • Straf- en administratiefrechtelijke vervolging van sociaalrechtelijke overtredingen
 • Overheidsaudits, sociale inspecties en onderzoeken
 • Privacy op het werk
 • Ontslagrecht (discriminatie, intimidatie, ...)
 • Schijnzelfstandigheid
 • Sociale zekerheidsbijdragen en - uitkeringen
Advocaten

Mter. Gino Baleani, Mter. Flavia Lubandy