Bemiddeling

Als onafhankelijke deskundige bemiddelaars begeleiden we u bij het in der minne of formeel oplossen van een geschil met oog voor de relatie tussen de partijen.

  • Onpartijdig optreden als erkend bemiddelaar
  • Begeleiden van de partijen bij het vinden van een oplossing voor hun conflict waarbij alle betrokken partijen zich in de oplossing kunnen vinden 
  • Goedkeuring van de overeenkomst door de rechtbank
Advocaten

Mter. Gino Baleani, Mter. Flavia Lubandy