Brouwerijcontracten

Brouwerijcontracten zijn de afgelopen jaren zowel op Europees als op nationaal vlak, op ingrijpende wijze gewijzigd. Voor afsluiting van dergelijk contract kan je daarom best een specialist raadplegen.

  • Geschillen bij â€‹het toekennen van een handelshuurovereenkomst of het onder een andere vorm toekennen van het genot over een verkoopsruimte
  • Geschillen bij het toekennen van een lening, al dan niet renteloos
  • Geschillen bij het verschaffen van een verloren tussenkomst (hetzij "fond perdu"), zijnde een "lening" die niet moet worden terugbetaald, zo de exclusieve afname-overeenkomst correct wordt nageleefd
  • Geschillen bij de toekenning van kortingen
  • Geschillen bij de toekenning van een bruikleenovereenkomst
Advocaten

Mter. Gino Baleani