Familierecht

Familierecht omvat die geschillen die te maken hebben met afstamming, adoptie, huwelijk, echtscheiding en erfenis. We kunnen u begeleiden in al deze materies.

  • Naamsverandering
  • Betwisting vaderschap
  • DNA onderzoek
  • Erfeniskwesties
  • Schenkingen
  • Testamenten
  • Nalatenschappen
  • Huwelijkscontracten
  • Echtscheiding (zie sectie Echtscheidingen)
Advocaten

Mter. Gino Baleani, Mter. Flavia Lubandy, Loes Lenaerts