Vennootschapsrecht

We ontzorgen u in de volledige levenscyclus van uw onderneming, van oprichting tot overdracht (zie overnames & fusies) en ontbinding.

  • Vennootschapsvormen
  • Oprichting van een vennootschap (nazicht statuten)
  • Herstructureringen (overnames, fusies,... (+zie overname & fusies / M&A voor meer info)
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Bijzondere regelgevingen
  • Bemiddeling en bijstand in geschillen binnen uw onderneming
Advocaten

Mter. Gino Baleani, Mter. Lennard Hellings