Maak een afspraak
Maak een afspraak

Over ADVOCAVA

ADVOCAVA (voorheen Advocatenkantoor Cafmeyer – Baleani) is een multi-disciplinair advocatenkantoor dat sinds 1983 garant staat voor perfectie en kwaliteit in haar dienstverlening. Perfectie bereikt ADVOCAVA door in elk dossier de lat hoog te leggen, waarbij het belang van de klant steeds de drijfveer is. Kwaliteit wordt gegarandeerd door een team dat bestaat uit meerdere doorwinterde advocaten met jarenlange ervaring in een of meerdere specialisaties.


ADVOCAVA is strategisch gelegen naast het Thor park in Genk, waar bedrijven, technologie, opleidingen en wetenschap slim samenkomen in één park en nadenken over een slimme wereld van vandaag en morgen. ADVOCAVA richt zich dus niet enkel op de particulieren maar ook op de KMO markt.  

 

 

ADVOCAVA zet sterk in op specialisaties. Het is voor één advocaat immers niet meer mogelijk om alle takken van het recht grondig te beheersen. De advocaten-medewerkers van ADVOCAVA scholen zich dan ook voortdurend bij, ten einde uitstekend op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het recht. Zo werder onder meer volgende gespecialiseerde opleidingen gevolgd : Licentiaat notariaat; Vennootschapsrecht; Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken én in familiezaken; Jeugdrecht; Bewindvoering over de goederen en persoon; Collectieve Schuldenregeling (CSR); Cassatie in strafzaken.

Onze maatschappij, de wetgeving en de rechtspraak zijn echter voortdurend in beweging en veel sneller als vroeger. Wil een advocatenkantoor nog efficiënt zijn, dan moet het zich noodzakelijkerwijze soepel aanpassen aan deze evoluties. Conflicten worden liefst zo weinig mogelijk opgelost via tijdrovende en dure procedures, vandaar dat ADVOCAVA tevens inzet op o.m. bemiddeling.

ADVOCAVA biedt tenslotte een mengeling aan van enerzijds vele jaren ervaring, en anderzijds jong en dynamisch ‘geweld’. Gelegen in Genk, het multi-culturele hart van België, spreekt het voor zich dat ons team ons cliënteel kan ondersteunen in verschillende talen (Nederlands, Italiaans, Turks, Frans, Engels, Duits). Voor alle andere talen werken we samen met vertaler-tolk specialisten zodat ons cliënteel zich op geen enkel moment zorgen moet maken dat hun juridische kwesties misbegrepen worden.

Tot uw dienst!
Gino Baleani - Oprichter & Vennoot ADVOCAVA

Advocaten

Advocaat vennoten

Advocaten

Advocaat-Stagiairs

Administratief Personeel

Rechtsdomeinen

Honoraria

1. Erelonen

Het ereloon omvat niet alleen de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, maar ook de vaste kosten van het kantoor zoals aanschaf van wetboeken en juridishe tijdschriften, informatica en communicatie-infrastructuur, huur kantoor en secretariaat.

De advocaat kan zijn ereloon berekenen op drie wijzen

 • Wij hanteren een indicatief basisuurtarief van 130 euro, waarop in onderling overleg vele variaties mogelijk zijn, naar boven doch tevens naar beneden. Zo´n variatie is mogelijk rekening houdend met de aard van de zaak, de snelheid waarmee dient ingegrepen te worden, het resultaat van de gevoerde procedure, de moeilijkheidsgraad van het dossier, de draagkracht van de cliënt, de goede zakenrelatie. Opdat u uw betalingen beter zou kunnen verspreiden, werken we met provisies, die u betaalt naarmate uw zaak vordert.
   
 • De advocaat kan zijn ereloon ook begroten overeenkomstig de waarde van de zaak per schijf volgens de volgende schaal
  • van 0 € tot 7.500 € : 15%
  • van 7.501 € tot 75.000 € : 10%
  • van 75.001 € tot 150.000 € : 8%
  • van 150.000 € tot 300.000 € : 6%
  • meer dan 300.000 € : 4%
    
 • Tenslotte kan de advocaat zich ook laten vergoeden per prestatie en wordt voorafgaandelijk met de cliënt een afspraak gemaakt en de modaliteiten worden overeengekomen.

2. Dossierkosten

Onze dossierkosten worden als volgt in rekening gebracht

 • Brieven/dactylografie: 12,00 € per bladzijde
 • Fotokopies: 0,50 € per kopie
 • Verplaatsingskosten: 0,65 € per km
 • Aangetekend schrijven: 20 € per brief
 • Gerechtskosten: de reële kostprijs

De cliënt heeft bij de afsluiting van het dossier recht op een gedetailleerd overzicht van de kosten en prestaties. Daarenboven worden in de loop van de procedures regelmatig gedetailleerde tussentijdse overzichten overgemaakt aan de cliënt, zodat deze niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

De cliënt gaat er mee akkoord dat de advocaat zijn werkzaamheden zonder verwittiging tijdelijk stopzet indien zijn provisies of ereloon niet worden betaald en dit op risico van de cliënt.


3. Pro Deo

U kan steeds een mondelinge of schriftelijk verzoek indienen tot aanstelling van een Pro Deo- advocaat bij:

Bureau voor Juridische bijstand
Huis van Advocaat
Repenstraat 12
3700 TONGEREN

De aanvraag tot aanstelling van een Pro Deo-advocaat kan tevens door ons gebeuren. U dient dan een recent attest van samenstelling van gezin en een recent bewijs van inkomsten (bijv. attest werkloosheidsuitkering, ...) van de laatste 3 maanden van alle samenwonenden onder hetzelfde dak en van de ontvangen of betaalde onderhoudsgelden af te komen geven op ons kantoor.

Nieuws - Vacatures

Contacteer ons

0032(0)89 304 947

0032(0)478 61 61 60 voor dringende gevallen

0032(0)89 304 946

André Dumontlaan 210, 3600 GENK
Kaart weergeven

info@advocava.be

Vitrine