Maak een afspraak
Maak een afspraak

Over Advocava

Advocatenkantoor Cafmeyer – Baleani staat garant voor perfectie en kwaliteit in haar dienstverlening.
Perfectie bereiken we door in elk dossier de lat hoog te leggen, waarbij het belang van de klant steeds de drijfveer is.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door een team dat bestaat uit meerdere advocaten met elk eigen specialisaties.

Video gepubliceerd via Sterck Magazine op sociale media:

Onze maatschappij, de wetgeving en de rechtspraak zijn voortdurend in beweging en veel sneller als vroeger. Wil een advocatenkantoor thans nog efficiënt zijn, dan moet het zich noodzakelijkerwijze soepel aanpassen aan deze evolutie.

Conflicten worden voor zover mogelijk in de toekomst liefst zo weinig mogelijk opgelost via tijdrovende en dure procedures, vandaar dat ADVOCAVA tevens inzet op o.m. bemiddeling en arbitrage.

ADVOCAVA zet tevens sterk in op specialisaties. Het is voor één advocaat immers niet meer mogelijk om alle takken van het recht grondig te beheersen.

Voortdurend scholen de advocaten-medewerkers van ADVOCAVA zich dan ook bij, ten einde uitstekend op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het recht. O.m. de volgende gespecialiseerde opleidingen werden gevolgd : Licentiaat notariaat; Vennootschapsrecht; Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken én in familiezaken; Jeugdrecht; Bewindvoering over de goederen en persoon; Collectieve Schuldenregeling (CSR); Cassatie in strafzaken.

ADVOCAVA biedt tenslotte een mengeling aan van enerzijds vele jaren ervaring, en anderzijds jong en dynamisch ‘geweld’. Tot uw dienst!

Advocaten

Advocaat vennoten

Advocaten

Advocaat-Stagiairs

Rechtsdomeinen

Honoraria

1. Erelonen

Het ereloon omvat niet alleen de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, maar ook de vaste kosten van het kantoor zoals huur kantoor, aanschaf van wetboeken en juridishe tijdschriften, informatica en communicatie-infrastructuur, secretariaat.

De advocaat kan zijn ereloon berekenen op drie wijzen:

a) Wij hanteren een indicatief basisuurtarief van 125 euro, waarop in onderling overleg vele variaties mogelijk zijn, naar boven doch tevens naar beneden. Zo´n variatie is mogelijk rekening houdend met de aard van de zaak, de snelheid waarmee dient ingegrepen te worden, het resultaat van de gevoerde procedure, de moeilijkheidsgraad van het dossier, de draagkracht van de cliënt, de goede zakenrelatie.

Opdat u uw betalingen beter zou kunnen verspreiden, werken we met provisies, die u betaalt naarmate uw zaak vordert.

b) De advocaat kan zijn ereloon ook begroten overeenkomstig de waarde van de zaak per schijf volgens de volgende schaal:

van 0 € tot 7.500 € : 15%
van 7.501 € tot 75.000 € : 10%
van 75.001 € tot 150.000 € : 8%
van 150.000 € tot 300.000 € : 6%
meer dan 300.000 € : 4%

c) Tenslotte kan de advocaat zich ook laten vergoeden per prestatie en wordt voorafgaandelijk met de cliënt een afspraak gemaakt en de modaliteiten worden overeengekomen.

2. Dossierkosten

Onze dossierkosten worden als volgt in rekening gebracht:

brieven/dactylografie: 12,00 € per bladzijde
fotokopies: 0,50 € per kopie
verplaatsingskosten: 0,65 € per km
aangetekend schrijven: 20 € per brief
gerechtskosten: de reële kostprijs

De cliënt heeft bij de afsluiting van het dossier recht op een gedetailleerd overzicht van de kosten en prestaties. Daarenboven worden in de loop van de procedures regelmatig gedetailleerde tussentijdse overzichten overgemaakt aan de cliënt, zodat deze niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

De cliënt gaat er mee akkoord dat de advocaat zijn werkzaamheden zonder verwittiging tijdelijk stopzet indien zijn provisies of ereloon niet worden betaald en dit op risico van de cliënt.

3. Pro Deo

U kan steeds een mondelinge of schriftelijk verzoek indienen tot aanstelling van een Prodeo- advocaat bij:

Bureau voor Juridische bijstand
Huis van Advocaat
Repenstraat 12
3700 TONGEREN

De aanvraag tot aanstelling van een Prodeo-advocaat kan tevens door ons gebeuren. U dient dan een recent attest van samenstelling van gezin en een recent bewijs van inkomsten (bijv. Attest werkloosheidsuitkering, ...) van de laatste 3 maanden van alle samenwonenden onder hetzelfde dak en van de ontvangen of betaalde onderhoudsgelden af te komen geven op ons kantoor.

Nieuws - Vacatures

Contacteer ons

Om de verspreiding van het coronavirus mee te beperken, werken wij voorlopig met gesloten deuren. Ons kantoor is echter NIET gesloten. Wij zijn voorlopig enkel via telefoon of videochat (089/30.49.47 - 0478/61.61.60) of mail (info@advocava.be) bereikbaar.

089/30.49.47

0478/61.61.60 voor dringende gevallen

089/30.49.46

André Dumontlaan 210
3600 GENK
Kaart weergeven

info@advocava.be


v.l.n.r. Elies Simons, Chris Beer, Lieve Bijnens